Site Overlay
  • български
  • Greek
  • Русский
  • Türkçe

Супи-en

SOUPS

110 – Soup of the Day – *1,*2,*3 – 300 гр – 4,60 лв
(chicken, tripe, lamb, boiled beef, bean soup)

111 – Potato cream soup with croutons and crispy bacon – *1,*2 – 300 гр – 5,20 лв

112 – Broccoli cream soup with blue cheese and herb croutons – *1,*2 – 300 гр – 6,60 лв

113 – Lentil soup – 300 гр – 4,50 лв

114 – Tarator – *1 – 300 гр – 4,00 лв
(cold yoghurt soup with diced cucumbers)


Съгласно регламент (ЕО) № 1169/2011 за предоставяне на информация на клиента, относно наличието на алергени:
*1-Глутен, *2-Лактоза и мляко, *3-Яйца, *4-Шоколад, *5-Целина, *6-Риба и рибни продукти, *7-Ракообразни и/или черупчести, *8-Ядки, *9-Гъб
и