Site Overlay
  • български
  • Greek
  • Русский
  • Türkçe

Хляб-en

BREAD

330 – Slice of bread – *1 – 1 бр – 0,35 лв

332 – Ciabatta bread -*1 – 1 бр – 2,00 лв
(classic or with olives)

333 – Home-made Flatbread *1,*2 – 1 бр – 4,50 лв

334 – Combined Home-made – *1,*2 – 1 бр – 5,60 лв
(cheese, yellow cheese, garlic)


Съгласно регламент (ЕО) № 1169/2011 за предоставяне на информация на клиента, относно наличието на алергени:
*1-Глутен, *2-Лактоза и мляко, *3-Яйца, *4-Шоколад, *5-Целина, *6-Риба и рибни продукти, *7-Ракообразни и/или черупчести, *8-Ядки, *9-Гъб
и