Site Overlay
  • български
  • Greek
  • Русский
  • Türkçe

BBQ-EN

BBQ garnished with 70 gr BAKED POTATOES


VEAL

200 – Veal meatball -100гр- 5,50лв

201 – Veal big skewer -*1 – 350гр- 32,00лв

202 -Veal steak garnished with herb potatoes -300гр- 32,00лв

203 – Veal T-bon steak garnished with baked vegetables -400гр- 38,00лв

204 – Veal on a hot plate -500гр- 35,50лв


PORK

250 – Meat ball / Kebapche -100гр- 3,50лв

251 – Tatar meat ball -*2 -250гр- 8,50лв

252 Pork skewer -150гр- 5,50лв

253 Pork big skewer -400гр- 19,00лв

215 Pork neck fillet steak -300гр- 11,90лв

216 Pork squares -300гр- 12,80лв

217 Grilled pork breast with BBQ sauce -400гр- 13,80лв

219 Grilled pork bon fillet -*2 -300гр- 14,80лв

220 Pork ribs with Jack Daniel’s sauce -450гр- 14,80лв

222 Pork ears -300гр- 10,50лв

223 Pork on a hot plate -500гр- 23,80лв

224 Country sausage -250гр- 10,90лв


CHICKEN

235Chicken skewer -150гр- 4,90лв

236Chicken big skewer -400гр- 17,00лв

237 Chicken leg steak – 300гр- 9,40лв

238 Chicken fillet with herbs -250гр- 10,50лв

239 Chicken on a hot plate -500гр- 19,00лв


SACH AND SHASHLIK DISHES

250 Combined Shashlik – pork and chicken -400гр- 21,00лв

251 Combined Sach – pork and chicken -500гр- 22,90лв

252 Vegetarian Meal – sach veggies -*9 -400гр- 11,50лв


DRESSINGS

260 Cold dressing (tomatoes and cucumbers / cabbage and carrots) -200гр- 4,20лв

261 Hot dressing (stewed veggies / fries / rice) -200гр- 4,20лв


Съгласно регламент (ЕО) № 1169/2011 за предоставяне на информация на клиента, относно наличието на алергени:
*1-Глутен, *2-Лактоза и мляко, *3-Яйца, *4-Шоколад, *5-Целина, *6-Риба и рибни продукти, *7-Ракообразни и/или черупчести, *8-Ядки, *9-Гъб
и